Enllumenat públic i instal·lacions semafòriques

Instal·lacions d’enllumenat públic. Realització tant de nova instal·lació com de manteniment i renovació dels punts de llum de la via pública.

Realitzem instal·lacions semafòriques per a l’administració pública. Així com un manteniment preventiu i reparació dels elements semafòrics.

Comptem amb camió cistella propi per a poder realitzar el servei.