POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques, Instal·lacions i muntatges Chércoles S.L, amb domicili a C/ De la Serra, 10 – 08510 Roda de Ter, N.I.F: B61244547, informa als usuaris del lloc web www.chercoles.com sobre la seva Política de Privacitat respecte el tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris. En aquest sentit el titular garanteix que les dades són tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament abans esmentat, amb la finalitat de donar-vos el servei sol·licitat i mantenir les relacions comercials. Es poden cedir a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals, per comunicats informatius, per oferta de productes i serveis.

La visita al lloc web www.chercoles.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte la seva identitat. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en la norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades personals a CHERCOLES consenten de forma clara les presents condicions.

  1. Recollida de dades:

Per navegar per www.chercoles.com no es necessari que facilitis cap dada personal. Es recolliran dades única i exclusivament a través dels formularis del lloc web, en cas que aquests figurin a la pagina, i a través dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a CHERCOLES.

CHERCOLES conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

  1. Drets dels usuaris:

CHERCOLES informa que l’usuari en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit a l’adreça C/ De la Serra, 10 08510-Roda de Ter o bé al correu electrònic chercoles@chercoles.com

  1. Seguretat de les dades:

Per tal de protegir les dades personals, CHERCOLES pren totes les precaucions i segueix les pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades personals facilitades per l’usuari.

  1. Contingut d’altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs. S’informa que CHERCOLES no disposa de cap control ni té responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.