INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Solucions integrals en instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’obra nova, reparacions i manteniment; amb assessorament per a cada projecte.

Reparacions d’avaries en tot tipus d’instal·lacions elèctriques.

Instal·lacions elèctriques d’obra nova en el sector industrial, comercial i de l’habitatge.

Instal·lació i renovació d’il·luminació.

Instal·lacions de xarxa informàtica.

Manteniment general d’instal·lacions elèctriques a industria, ramaderia, comerç i habitatge.

Som instal·ladors oferint un servei global en instal·lacions industrials i domèstiques.