INSTAL·LACIONS D’AIGUA

Solucions per a instal·lacions d’aigua en obra nova, reparacions i manteniment; amb assessorament per a cada projecte.

Nova instal·lació i reparació de desaigües.

Instal·lació de tuberia amb soldadura TIG.

Obra nova i reparacions al sector de l’habitatge.

Instal·lació de descalcificadors i osmosi.

Instal·lació i muntatge de sistemes d’aerotèrmia.

Instal·lació de calderes.

Muntatge de sistemes de calefacció per radiadors, terra radiant i fancoils.

Instal·lacions d’aigua d’obra nova, reparacions i manteniment general.

Som instal·ladors oferint un servei global en instal·lacions industrials i domèstiques.