FOTOVOLTAICA

Promoure les energies renovables apostant per l’energia solar fotovoltaica.

Muntatge i instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum.

Instal·lació i disseny òptim adaptat a les necessitats de cada projecte.

Som instal·ladors oferint un servei global en instal·lacions industrials i domèstiques.