DI·GENIC

Dispensador de gel hidroalcohòlic automàtic de gran capacitat.

Punt de neteja per a desinfecció de mans destinat a grans superfícies interiors amb gran afluència d’usuaris, com aeroports, supermercats, centres comercials, grans companyies, centres sanitaris o restauració.

No requereix cap mena de contacte amb l’usuari, el producte hidroalcohòlic és dosificat de manera automàtica en col·locar les mans a la zona de neteja. 

Equip fabricat en acer tractat i pintat amb pintura al forn color negre. (Disponible en diferents acabats de color).
Zona de neteja en acer inoxidable acabat mate.
Components electrònics.
Material i accessoris de conducció i elèctrics. 

Dimensions: 1220 x 370 x 390
Pes: 33 Kg
Voltatge: 230 VAC
Freqüència: 50/60 Hz
Intensitat: < 0.1 A Potència: 15W

  1. Evita aplicar gels i solucions hidroalcohòliques en zones sensibles o danyades de la pell i mucoses. 
  2. Evitar fumar immediatament després d’utilitzar aquests fels i solucions o en llocs on estiguin emmagatzemats. 
  3. En cas de contacte amb els ulls aclareix-los amb abundant aigua durant diversos minuts. Si la irritació persisteix, consulta amb un metge. 
  4. En cas d’ingestió, truca immediatament al Servei d’Informació Toxicològica o acudeix a un metge d’urgència.
1
2
3
4
1

Dosificació automàtica del producte

2

De gran capacitat, fins a 25L 

3

De fàcil accés per a persones de mobilitat reduïda

4

Zona de fàcil neteja