AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Disseny i implamentació d’automatismes i control de processos del sector industrial.

Realització d’esquemes elèctrics.

Muntatge d’armaris elèctrics de maniobra i control.

Programació PLC’s per a la indústria.

Control remot d’aplicacions.

Som instal·ladors oferint un servei global en instal·lacions industrials i domèstiques.