D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, us informem que les vostres dades son tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament abans esmentat, amb la finalitat de donar-vos el servei
sol•licitat i mantenir les relacions comercials. Les podem cedir a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals, per comunicats informatius, per oferta de productes i serveis.

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les vostres dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit a l’adreça C/. DE LA SERRA, 10 08510-RODA DE TER o be al correu electrònic chercoles@chercoles.com